خدمات درمانی در مطب

مشاوره قبل از بارداری

درمان ناباروری شامل

تحریک تخمک گذاری

IUI

IVF-ICSI (Microinjection)

تعیین جنسیت

تشخیص بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی قبل از تولد(PGT-A)

درمانهای اهدا تخمک، اهدا جنین ورحم جایگزین

درمانهای حفظ باروری مثل فریز تخمک و جنین وفریز اسپرم

درمانهای سقط مکرر

هیستروسکوپی

درمان اندومتریوز


               
  • رزرو نوبت
  • ویزیت غیر حضوری
  • اطلاعات علمی